Saturday, January 24, 2009

കൊച്ചുുമുല്ല

എന്നുടെ വീട്ടിലെ കൊച്ചുമുല്ല
ഇന്നലെ വിരിഞ്ഞൊരു കൊച്ചുമുല്ല
വെളുവെളുത്തൊരു കൊച്ചുമുല്ല
കാറ്റില് തലയാട്ടും കൊച്ചുമുല്ല
എന്നുടെ വീട്ടിലെ കൊച്ചുമുല്ല
കുളിര്ക്കാറ്റ് തഴുകും കൊച്ചുമുല്ല
ആടിരസിക്കും കൊച്ചുമുല്ല
പാടിരസിക്കും കൊച്ചുമുല്ല

ജിനു മുരാരി
std VII

1 comment:

കൂട്ടുകൂടിയവര്‍