Wednesday, January 14, 2009

വെണ്ണക്കൊതിയന്


കൃഷ്ണാ നിന് രൂപം
എത്ര മനോഹരം
നിന് മിഴിതന് വര്ണ്ണം
കണ്ടാല് സാഗരം അലയടിക്കും പോലെ
പതിന്നാലു ലോകവും വായിലൊതുക്കും
കണ്ണന് വില്ലാളി വീരന്
കാളിയന് തലയില് നൃത്തം ചവിട്ടും
കണ്ണന് നന്ദഗോുപര് തന് പുത്രന്
വെണ്ണക്കൊതിയനാം കണ്ണന്
വൃന്ദാവനവാസികളുടെ നായകനാം കണ്ണന്
അര്ജ്ജുനന്റെ തേരാളിയാം കണ്ണന്
വില്ലാളി വീരന്
പ്രേമത്തിന് ദേവനാം കണ്ണന്
ലോകത്തിന് രക്ഷകന്.


രാഹുല് കെ.ആര്
std VIII

No comments:

Post a Comment

കൂട്ടുകൂടിയവര്‍